Terato's Site

GAMMAL HEMSIDA! / OLD WEBSITE! 

Besök
 www.teratos.com istället!
Visit www.teratos.com instead!

Kontakt

Eftersom jag kommer att hålla en avel på väldigt få djur så är det av otroligt stor vikt för mig att hitta bra råttköpare som vill behålla kontakten! Det är också viktigt för mig att veta att du erbjuder ett livslångt hem för råttan. 

Hos mig kostar tills vidare en råtta 250 kronor. Självklart säljer jag inga råttor ensamma om det inte redan finns råttor i hemmet.

Du betalar för foder, bur och omvårdnad av djuret.

Rent generellt har köparen rätt att avla på råttor som kommer från mig om inget annat sagts via kontrakt. Men jag vill gärna att du upplyser mig, helst innan parning. Jag kanske t.ex. vill ha avkomma! :) Jag sitter dessutom på information om linjen som kan vara värdefull för dig. 

Privatpersoner utan längre erfarenhet av råttor avråds att avla på sina djur, undantag är om det görs i samarbete med en erfaren uppfödare eller med mig. 

Jag kommer att kolla upp att du vet hur man sköter en råtta och bistår med information till dig utifrån var du står. Du får livslång support för råttorna som du köper av mig, och kan kontakta mig om frågor gällande allt mellan himmel och jord! 

Skulle du som råttköpare hamna i omständigheter som gör att du inte kan ha kvar en råtta som kommer från mig vill jag att du kontaktar mig innan du omplacerar. Jag hjälper gärna med att hitta ett nytt hem, eller om du själv hittat ett, vill jag ha kontaktuppgifter till nya ägarna. Om det krisar får råttan så klart också flytta hem till mig igen men jag ser det som ditt ansvar som köpare att planera och erbjuda ett livslångt hem för de små. Det är begränsat med platser hos mig tyvärr så jag måste ställa extra höga krav på köparna vad det gäller den här biten. Hemflytt ska vara sista utvägen eller om det är bråttom, t.ex. har allergiker alltid företräde. Man kan också göra så att jag omplacerar din råtta tillsammans med en bebis från någon av mina planerade kullar. Lite is i magen så löser det sig alltid. Generellt är det lättare att omplacera och ta emot vuxna honor än vuxna hanar. Men hör alltid av dig, jag vill inte se mina ungar på Blocket utan en förvarning! 

Rapporter vill jag ha ang. hälsa, introduktioner, att råttan växer normalt och hur råttan i övrigt fungerar med människor och andra råttor. Jag ser det som min uppgift att kontakta dig. Däremot är det ditt ansvar att se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade för mig.

Är du intresserad av ungar från någon av mina planerade parningar eller vill ställa dig i kö för framtida kullar? Hör av dig till mig!

[email protected]

Man kan även nå mig på telefonnummer: 076-8757528

Finns även på Facebook under Sara Östlund, där jag är mest aktiv, så lägg gärna till mig om du är nyfiken! Men presentera dig gärna som råttägare/ev framtida råttägare så jag vet. Har även en Facebookgrupp för min uppfödning som är öppen för alla, Teratos Råttor heter den.

Du får också hemskt gärna fylla i detta formulär i samband med kontakt om du är ny köpare. 

Contact

Since I keep my breed in a small scale it's very important for me to find buyers who wants to keep contact. I also want to know that you offer a life long home for the rat.

A rat costs 250 SEK until further notise. Of course I will not sell lonely rats to homes were there are no other rats.

You will care for food, cage and health care for the rat.

Generally buyers have the right to breed on rats from me if nothing else has been said by a contract. But i'd like you to tell me if you breed on a rat from me, preferly before mating. I might want a baby! :) Also I have information about the line that can be in use for you.

Private persons without much experience of rats are adviced against breeding on their animals. Exception if it is in cooperation with an experienced breeder or with me.

I will check that you have knowledge about how to care for your rats and assist you where you stand. You will get life long support from me when you buy a rat, and can contact me with all sorts of questions! 

If you end up in consumstances that meens you can't keep your rats, I want you to contact me before you replace the rat to a new home. I'd like to help to look for a home, or if you have found a new home, I want contact information to the new owner. In state of crisis, of course the rat can move home to me but I see it as your duty as buyer to plan and offer a life long home to the rats. There is a limitation of space at my house, and therefor I have to be clear and have extra demands on this part. Moving home should be the last way, or if it is in a hurry in some way, for an example allergics have higher priority. I could also place your rat with a baby from one of my planned litters to a new home. A little ice in the stomach and it allways solves in some way! Generally, grownup does are easier to place out than grownup males. Bur allways contact me in case of replacing, I don't want to se my rats in an ad somewhere before you've told me!

I want reports about the rat's health, introductions, if the rat grows normally, works ok with humans and other rats. I see it as my duty to contact you for that information. But you have responsibility to update any of your changed contact information.

Are you interested in rat babies from any of my planned or current litters or want to stand in line for future litters? Contact me! 


[email protected]

You can also reach me by telephone:
 076-8757528

I'm also at Facebook, by the name of Sara Östlund. Add me if you want! But please remember to present yourself as a rat owner/or coming rat owner, so that I know who's adding me! I also a Facebook group for my breedning, that is called Teratos Råttor, and it's open for anyone.

Members Area

 

DENNA SIDA HAR NUMERA FLYTTAT!! FÖR AKTUELL HEMSIDA, GÅ TILL: www.teratos.com

Sara

Om mig (About Me)
Dagbok (Diary)
Min Konst (My Art)
Foton (Photos)
Filmklipp (Film Clip)

Links

Här är ett litet länktips för dig som vill göra egna ikoner till hemsidan eller skrivbordet:

Favicon maker- Create a favicon from any image

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.